zeki.jpg

Zeki ÖZDEMİR

zekiozdemir@istiklal.com.tr

Türkiye ve Avrupa Birliği - 1

Yayınlanma Zamanı: 07.10.2018 18:08:36
Türkiye ve Avrupa Birliği - 1

Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinin ne zaman ve nasıl başladığı, nasıl geliştiği ve günümüzde ne durumda olduğu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girip giremeyeceği sorularının cevaplarına geçmeden önce; Avrupa Birliği’nin ne olduğuna, ne zaman kurulduğu ve nasıl gelişme gösterdiği ? sorularını cevaplamak daha isabetli olacaktır. Bundan önce de Türklerin Batıya yöneliş serüvenlerine kısaca değinmenin yararlı olacağı kanaatini taşımaktayım.

            Türkler tarih boyunca hep Batıya doğru hareket etmiş ve yüzlerini hep Batıya doğru dönmüşlerdir. İslamiyet öncesi dönemde M.S. 375 tarihinden itibaren ve İslamiyet’i kabul ettikten sonrada Batı’ya ilerleyişleri hep sürmüştür. Amaç İslamiyet öncesi yeni yerler keşfetmek ve yeni yerleri yurt edinmektir. Müslüman Ordularının 751 tarihinde Çinliler ile yaptığı Talas savaşında Müslüman Ordularına yardım eden, bundan sonra da Müslümanlığı seçen Türkler, bu süreç ile birlikte İslam dinini, hakkı ve medeniyeti dünyaya yaymak amacı ile Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden ve güneyinden Batı’ya ilerlemeye devam etmişlerdir. İlerleme doğuyu unutmadan ve doğu ile birlikte, ona sırt çevirmeden, öz, ruh ve mana köküne sahip çıkarak gerçekleşmiştir. Bu bir nevi, Doğu’dan Batı’ya doğal mecrasında akan bir nehir gibidir.  Orta Asya’dan Batı’ya ilerleyen Türkler, 1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’yu İslamlaştırıp ve Türkleştirdikten sonra Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları ile Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’da hızla ilerleyişlerini sürdürmüşler, gittikleri her yere barış, güvenlik, adalet, özgürlük, medeniyet ve refah götürmüşlerdir.

  1. Dünya savaşı bilindiği gibi dünyanın en kanlı savaşlarından bir tanesidir. 100 milyon askeri personelin dahil olduğu, yaklaşık 50 milyon insanın öldüğü ve Avrupa kıtasında yıkım ve dehşete neden olan vahşi, cani ve aklın olmadığı bir savaştır. Tabi ki bu savaş, Batılı büyük devletlerin hammadde ve Pazar ihtiyacından kaynaklanan çıkar ve sömürgecilik savaşı olan 1. Dünya savaşından sonra ve devamı olarak meydana gen kin, intikam, dünyayı paylaşma, sömürgecilik ve soykırım savaşıdır.

            Avrupa Birliği, 2. Dünya savaşının Avrupa’da oluşturduğu dehşetengiz ve yıkım ortamının bir daha geri gelmemek üzere tarihin karanlık sayfalarına atılması, barış, güvenlik ve refah ortamının Avrupa’ da meydana getirilmesi amacıyla ve düşüncesiyle W. Ceorchell, R. Shomann, K. Adenaur vb. gibi devlet adamları ve aydınların girişimleri ile ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Amerika ve Sovyetler Birliği’ne karşı ekonomik ve ticari olarak rekabet edebilmek ve ayakta kalabilmek amacını da taşımaktadır. 2. Dünya savaşından sonra Avrupa’da önce çeşitli birlik ve topluluklar oluşturulmuş, bu birlikler daha sonra birleştirilerek Avrupa Topluluğu ve sonrasında da Avrupa Birliği vücuda getirilmiştir.Twitter'da Paylaş Facebook' ta Paylaş Google Plus'ta PaylaşYAZARIN DİGER MAKALELERİ
DİGER YAZARLAR Makaleler
FACEBOOK'TA BEĞENİN